Search

Ciało rozgwiazdy z rodzaju Pentaceraster sp.

:
CMM/DO/273
:
Ciało rozgwiazdy z rodzaju Pentaceraster sp.
:
muzealium przyrodnicze
:
przed 1970
:
okaz przyrodniczy
:
przyroda
długość:
315 mm
:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
:
rozgwiazda
:
naturalia
:
nieznane
:
Miami Beach, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
:
węglan wapnia
:
preparowanie
:
OCEANOGRAFIA
:
Eugeniusz Michno
:
magazyn:

Ciało rozgwiazdy spłaszczone w kształcie pięciopromiennej gwiazdy. Środkową część ciała tworzy tarcza, zawierająca części międzypromienne oraz przechodzące stopniowo w ramiona części promienne. Szkielet składa się z ruchomo zestawionych wapiennych płytek brzeżnych z kolcami, pokrywającymi krawędzie tarczy i ramion, oraz z kilku szeregów parzystych płytek ambulakralnych wyściełających bruzdy ambulakralne, biegnących na stronie gębowej zwierzęcia od otworu gębowego aż na skraj ramion, gdzie kończą się pojedynczą płytką terminalną; w bruzdach przebiegają 2 lub 4 rzędy nóżek ambulakralnych. Strona przeciwgębowa zwierzęcia jest skórzasta i ma rozmaicie ukształtowany szkielet. Bardzo charakterystyczne są rozsiane w skórze drobne utwory szkieletowe, składające się z trzonka opatrzonego na szczycie drobnymi igiełkami. Otwór gębowy leży centralnie. Odbyt znajduje się na stronie gębowej blisko środka lub też go brak. Ciało rozgwiazdy o wysokiej wartości wystawienniczej, prezentowane w cyklu wystaw „Muszle świata”. Pochodzi z kolekcji podarowanej Muzeum przez Eugeniusza Michno, Polaka mieszkającego na Florydzie. Kolekcja dała początek zbiorom przyrodniczym CMM.
Add keywords:
Export to:
PDF XML