Search

Banderka armatorska Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL)

:
CMM/HŻ/6
:
Banderka armatorska Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL)
:
nieznane
:
1946–1950
:
bandera
:
historia
wysokość:
125 mm
szerokość:
205 mm
:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
:
Polska
:
Polska
:
jedwab
:
przemysł
:
HISTORIA ŻEGLUGI I HANDLU MARYNISTYCZNEGO
:
magazyn:

Jednostronna banderka Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. Przez całą szerokość białego płata tkaniny biegnie czerwony pas z biało-żółtym obrzeżeniem. Pośrodku – znak armatora: GAL. Spółka Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. powstała w 1930 r. z inicjatywy rządu polskiego przy udziale kapitału duńskiego (do roku 1934 roku nosiła nazwę Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe). Eksploatowała największe polskie statki pasażerskie (m.in. „Piłsudski”, „Batory”, „Chrobry” i „Sobieski”) oraz towarowo-pasażerskie; w dniu 1.09.1939 r. posiadała 8 statków. Podczas wojny działała w Wielkiej Brytanii, a po wojnie podjęła działania w kraju. Z dniem 31.12.1950 zaprzestała działalności (statki przekazano nowo powstałym PLO i PŻM). Spółka została wykreślona z rejestru sądowego w Gdyni 22.12.1969 roku.
Add keywords:
Export to:
PDF XML